GENU VALG i GENU VAR (genolls en X, genolls en O)

Uns dels principals motius de la consulta de traumatologia infantil és la forma dels genolls dels nens. Molts pares estan preocupats perquè el seu fill té els genolls molt junts (genu valg o genolls en X) o els separa en excés (genu var o genolls en O).

GENU VALG i GENU VAR

La gran majoria d’aquestes deformitats són fisiològiques, és a dir, normals. El nen quan comença a caminar, té els genolls molt separats (genu var), produint-se un canvi en la forma dels genolls a partir dels 2 anys, aproximadament. És llavors quan els genolls evolucionen cap el genu valg. Aquest genu valg augmenta progressivament fins als 5 anys , per desprès normalitzar-se fins al final de creixement.

Hi ha deformitats que cal està alerta? Si, hi ha casos en els que cal estar alerta com:

  • genolls asimètrics: ens poden indicar un problema de la fisi.
  • genolls amb eixos molt alterats
  • pacients amb malalties que afecten a genolls com per exemple la osteocondromatosi múltiples, síndrome de Prader Willi, etc.

Com sabem si la deformitat és normal o patològica? Amb una bona exploració física podem tenir molta informació sobre aquest tema. En casos de deformitats més severes, pot ser necessària la realització d’una telemètrica (radiografia completa d’ambdues cames) per veure l’eix real.

Si la deformitat entra dins del normal, necessita tractament? No. En absolut. El creixement anirà canviant progressivament aquesta deformitat dels genolls en X o en O. Antigament, es col·locaven  aparells incòmodes en ambdues cames per ajudar a la correcció. Actualment la literatura ha demostrat que aquests aparells no ajuden a la correcció.
Quant temps triga a corregir-se una deformitat normal? És molt lent. El creixement es produeix fins als 16 anys aproximadament pel que podem veure canvis fins a l’adolescència avançada.

Si no hi ha correcció o la deformitat és severa, poden tractar-se? Si. És freqüent en la consulta de traumatologia infantil trobar-nos amb casos de deformitats molt severes. En aquests casos, i des de fa pocs anys, disposem de la tècnica de frenat fisari o hemiepifisiodesi. Consisteix en unes plaques en forma de 8 amb 2 o 4 cargols que es col·loquen a la regió del genoll que volem frenar perquè el genoll creixi més pel costat que volem. És una cirurgia ràpida, amb una incisió petita i amb molt bons resultats.
En aquests casos, és molt important que el nen tingui encara creixement romanent, és a dir, no són efectives en casos de 13-15 anys amb poc creixement restant. Els resultats es veuran durant els següents mesos, amb una millora de l’eix mecànic i de la forma dels genolls.

GENU VALG i GENU VAR

Casos amb majors deformitats podran tractar-se amb fixació externa o amb osteotomies (talls ossis).
Si no es tracten deformitats de genolls en valg o var, què pot passar? En casos de deformitats severes, l’eix de les forces que passen per cada genoll està alterat, cosa que implica més desgast d’una zona del genoll que una altra. És a dir, en cas severs no tractats, el pacient amb el pas dels anys pot desenvolupar artrosi de genoll a la zona per on recau tot el pes.
Serà el traumatòleg infantil qui farà el seguiment i el tractament en els casos necessaris.

Author Info

Administrador

No Comments

Post a Comment

He leído y acepto la Política de Privacidad