GENU VALG i GENU VAR (genolls en X, genolls en O)

Uns dels principals motius de la consulta de traumatologia infantil és la forma dels genolls dels nens. Molts pares estan preocupats perquè el seu fill té els genolls molt junts (genu valg o genolls en X) o els separa en excés (genu var o genolls en O).

GENU VALG i GENU VAR

La gran majoria d’aquestes deformitats són fisiològiques, és a dir, normals. El nen quan comença a caminar, té els genolls molt separats (genu var), produint-se un canvi en la forma dels genolls a partir dels 2 anys, aproximadament. És llavors quan els genolls evolucionen cap el genu valg. Aquest genu valg augmenta progressivament fins als 5 anys , per desprès normalitzar-se fins al final de creixement.

Hi ha deformitats que cal està alerta? Si, hi ha casos en els que cal estar alerta com:

  • genolls asimètrics: ens poden indicar un problema de la fisi.
  • genolls amb eixos molt alterats
  • pacients amb malalties que afecten a genolls com per exemple la osteocondromatosi múltiples, síndrome de Prader Willi, etc.

Com sabem si la deformitat és normal o patològica? Amb una bona exploració física podem tenir molta informació sobre aquest tema. En casos de deformitats més severes, pot ser necessària la realització d’una telemètrica (radiografia completa d’ambdues cames) per veure l’eix real.

Si la deformitat entra dins del normal, necessita tractament? No. En absolut. El creixement anirà canviant progressivament aquesta deformitat dels genolls en X o en O. Antigament, es col·locaven  aparells incòmodes en ambdues cames per ajudar a la correcció. Actualment la literatura ha demostrat que aquests aparells no ajuden a la correcció.
Quant temps triga a corregir-se una deformitat normal? És molt lent. El creixement es produeix fins als 16 anys aproximadament pel que podem veure canvis fins a l’adolescència avançada.

Si no hi ha correcció o la deformitat és severa, poden tractar-se? Si. És freqüent en la consulta de traumatologia infantil trobar-nos amb casos de deformitats molt severes. En aquests casos, i des de fa pocs anys, disposem de la tècnica de frenat fisari o hemiepifisiodesi. Consisteix en unes plaques en forma de 8 amb 2 o 4 cargols que es col·loquen a la regió del genoll que volem frenar perquè el genoll creixi més pel costat que volem. És una cirurgia ràpida, amb una incisió petita i amb molt bons resultats.
En aquests casos, és molt important que el nen tingui encara creixement romanent, és a dir, no són efectives en casos de 13-15 anys amb poc creixement restant. Els resultats es veuran durant els següents mesos, amb una millora de l’eix mecànic i de la forma dels genolls.

GENU VALG i GENU VAR

Casos amb majors deformitats podran tractar-se amb fixació externa o amb osteotomies (talls ossis).
Si no es tracten deformitats de genolls en valg o var, què pot passar? En casos de deformitats severes, l’eix de les forces que passen per cada genoll està alterat, cosa que implica més desgast d’una zona del genoll que una altra. És a dir, en cas severs no tractats, el pacient amb el pas dels anys pot desenvolupar artrosi de genoll a la zona per on recau tot el pes.
Serà el traumatòleg infantil qui farà el seguiment i el tractament en els casos necessaris.

Author Info

Administrador

No Comments

Post a Comment

He leído y acepto la Política de Privacidad


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

TRAUMA ADVANCE utiliza cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento de nuestra página web y para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "ACEPTAR", o configurarlas o rechazarlas pulsando el botón "CONFIGURACIÓN DE COOKIES".