AVÍS LEGAL
 1. Titularitat del lloc web
  1. En compliment de la Llei 34 / 2002de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de www.traumadvance.es (en endavant el lloc web) correspon a TRAUMA ADVANCE SLP. (Des d’ara TRAUMADVANCE), amb domicili a Manresa, Carrer Gaudi, número 44, codi postal 08243, Barcelona i amb CIF B-65.089.583, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, CNAE 8622 Activitats de medicina especialitzada, SIC: 8091 Serveis mèdics.
  2. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir al web implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.
  3. Responsable mèdic a càrrec de la pàgina web
   Dr. Francesc Angles Crespo
   No. Col.legiat pel COMB: 08/27493
   Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 2. Condicions d’ús
  1. El lloc web i l’aplicació contenen material preparat per TRAUMADVANCE amb fins únicament informatius i no tenen efectes vinculants per a TRAUMADVANCE.
  2. TRAUMADVANCE es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar sense previ avís el contingut del lloc web, així com els termes i les condicions d’aquest avís.
 3. Limitació de responsabilitat
  1. TRAUMADVANCE no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, TRAUMADVANCE no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.
  2. TRAUMADVANCE no es fa responsable dels continguts de les pàgines o els sistemes de tercers connectats al lloc web de TRAUMADVANCE mitjançant enllaços.
 4. Propietat intel·lectual
  1. Tots els continguts del lloc web (incloent textos, imatges, vídeos, animacions, documentació, noms comercials, marques, logotips, icones, gràfics, dissenys, programari i qualsevol altre material que aparegui) estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents , i pertanyen a TRAUMADVANCE, o bé a tercers que hagin autoritzat l’ús a TRAUMADVANCE.
  2. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de TRAUMADVANCE.
  3. No es podrà establir cap vincle al lloc web des de cap altre lloc web sense el previ i exprés consentiment de TRAUMADVANCE.
 5. Protecció de dades de caràcter personal
  1. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, pels usuaris a TRAUMADVANCE s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatari TRAUMADVANCE, i s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat d’informar sobre els productes desenvolupats per TRAUMADVANCE a més d’informar sobre activitats i notícies relacionades amb TRAUMADVANCE.
  2. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a la TRAUMADVANCE, Carrer Gaudi, número 44, codi postal 08243, Manresa, Barcelona (Espanya), o enviar un correu electrònic a info@traumadvance.es.
DADES DE CONTACTE

S’informa a continuació de les dades de contacte de TRAUMADVANCE:

TRAUMA ADVANCE SLP.
Calle Gaudi, número 44
08243 Manresa
E-mail:info@traumadvance.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 1. Tractament de dades de caràcter personalEn compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible al nostre lloc web (dades), seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de TRAUMADVANCE. Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits al Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de DatosLa finalitat del tractament de les Dades és la d’informació i prestació dels serveis oferts al lloc web, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l’enviament de correus electrònics i de missatges a través de qualsevol sistema.Las preguntes incloses en cada un dels formularis són de caràcter voluntari, llevat d’aquelles marcades amb una estrella (*) que són obligatòries. En el cas de no contestar les preguntes obligatòries, TRAUMADVANCE es reserva el dret de no tramitar sol·licituds incompletes.
 2. Comunicacions de dades a tercerosTRAUMADVANCE l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats internament i per a les finalitats indicades. Per tant, no els cedim ni comuniquem a tercers.
 3. Comunicacions comercialesEn algun dels formularis electrònics se us demanarà el seu consentiment exprés per poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que disposa l’article 21 LSSI.
 4. Mesures de seguridadTRAUMADVANCE adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment . No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, per bé que TRAUMDVANCE posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.
 5. Drets ARCOEl Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació a qualsevol mitjà de contacte prèviament definidio.